LD 33 – Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove (Ž 96)

LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 16. januára. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.