LD 31 – Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami (Ž 147)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 2. januára. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.