LD 25 – Pán kraľuje, oslavujme ho (Ž 93)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 21. novembra. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.