LAUDATE DOMINUM – Nový podcast k nedeľným žalmom

Prvou časťou sv. omše je Bohoslužba slova. V rámci nej má svoje pevné miesto žalm. Pre niektorých je to milé vyplnenie času medzi dvoma čítaniami. Možno preto, že žalm sa zvykne spievať. Avšak pozor! Nie je to iba nejaká zbožná pesnička. Každý žalm a celá Kniha žalmov je súčasťou Svätého písma. Je to Božie slovo! Ponúkam preto nový podcast s názvom „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Pravidelne raz do týždňa v ňom vždy priblížim posolstvo žalmu, ktorý zaznie v najbližšej nedeľnej sv. omši. Pôjde o nenáročné a krátke – 4 a pol minútové zamyslenia. Aj týmto spôsobom Vás chcem motivovať, aby sme venovali pozornosť Božiemu slovu, ktoré sa číta na sv. omši, osobitne na nedeľnej sv. omši. Dúfam, že zvlášť poteším tých, ktorí majú radi starozákonné žalmy. Verím, že sa stanete pravidelnými odberateľmi a poslucháčmi aj tohto podcastu. Prosím, dajte o tom vedieť aj ostatným. Vypočujte si prvú – pilotnú časť.

4.3/5 - (26 votes)