LD 22 – Milujem ťa, Pane, ty moja sila (Ž 18)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 31. októbra. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.