LD 01 – U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie (Ž 130)

ld episode 01 wide

Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúkam prvú časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Vysvetľujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 6. júna. Prajem Vám príjemné počúvanie.