Kontrolný deň v reštaurátorskej dielni

Chceme Vás informovať, že uplynulý štvrtok 10. novembra sme uskutočnili kontrolný deň v reštaurátorskej dielni v Seredi, kde sa obnovuje bočný oltár apoštolov z našej baziliky. Tohto stretnutia sa zúčastnili aj dve pracovníčky Krajského pamiatkového úradu. Práce postupujú podľa stanoveného harmonogramu a podľa podpísanej zmluvy o dielo. Oltár bude inštalovaný v v našej bazilike do konca januára 2023. Je to vzácny klenot vysokej historickej, umeleckej a duchovnej hodnoty, ktorý pochádza z roku 1492. Cena za obnovu oltára bude 39 000,- EUR. Ministerstvo kultúry SR poskytlo našej farnosti dotáciu vo výške 10 000,- EUR. Zvyšnú sumu zaplatí naša farnosť. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.