Pozrite si dokument Kežmarskej televízie o novom preklade Rímskeho misálu

V spolupráci s Kežmarskou televíziou (KTV) sme pripravili krátky filmový dokument, ktorý sa natáčal v priestoroch Baziliky minor sv. Kríža. Sú v ňom vysvetlené hlavné zmeny v novom preklade Rímskeho misála. Tento dokument si môžete pozrieť TU. Ďakujeme pracovníkom Kežmarskej televízie za ich angažovanosť pri príprave.

Od 1.1. 2022 na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska  vstupuje do platnosti nový preklad slovenského Rímskeho misála, čo je názov pre knihu, ktorá sa používa pri bohoslužbách. Pôjde najmä o tieto štyri najdôležitejšie zmeny: 1. Asi najväčšou zmenou sú slová premenenia nad kalichom. Doterajšie spojenie „za všetkých“ bude v novom preklade  „za mnohých“. Výraz „za mnohých‘ je verným prekladom slov, ktoré povedal Pán Ježiš pri poslednej večeri. Tým sa nespochybňuje, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za všetkých bez výnimky. 2. Zmeny si vyžiadali aj doplnenia textov modlitieb k novým svätým (napr. sv. Jána Pavol II., sv. Páter Pio atď.). 3. Doterajšia odpoveď veriacich pri príprave obetných darov: „Zvelebený Boh naveky“ bude v novom preklade:  „Požehnaný Boh naveky!“ Pôvodný latinský termín „benedictus“ je adekvátnejší preklad „požehnaný“ ako „zvelebený“. Neznamená to, že my požehnávame Pána Boha, ale vyjadrujeme tým, že v Bohu je plnosť požehnania a od Neho  pochádza každé požehnanie. 4. Na konci svätej omše kňaz nebude hovoriť „Iďte v mene Božom“, ale bude môcť použiť niektoré z týchto zvolaní: „Choďte v mene Božom“, „Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium“, „Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom“, „Choďte v pokoji.“

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.