KAIROS 155 – Najsvätejšia Trojica – vzor pre náš kresťanský život

Viera v Najsvätejšiu Trojicu je centrom viery a života kresťanského života. V tejto časti Vám ponúkam praktické impulzy tajomstva Najsvätejšej Trojice pre život kresťana. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.