KAIROS 141 – Otče, do tvojich rúk…

Ponúkam Vám duchovné posolstvo poslednej zo siedmich viet, ktoré Boží Syn vyriekol na kríži. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.