KAIROS 140 – Je dokonané

Ponúkam duchovné posolstvo siedmich viet, ktoré Boží Syn vyriekol na kríži. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.