KAIROS 138 – Bože môj, Bože môj, prečo… ?

Ponúkam duchovné posolstvo siedmich viet, ktoré Boží Syn vyriekol na kríži. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.