KAIROS 135 – Otče, odpusť im…

Ponúkam duchovné posolstvo prvej zo siedmich viet, ktoré Boží Syn vyriekol na kríži. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.