KAIROS 134 – Sedem Ježišových viet na kríži

Touto časťou začínam novú sériu zamyslení, v ktorých vysvetľujem duchovné posolstvo posledných slov, ktoré Boží Syn vyriekol na kríži. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.