KAIROS 124 – Zoslanie Ducha Svätého

V strede tajomstiev slávnostného ruženca je dar Ducha Svätého, ktorého Ježiš zosiela na apoštolov a Máriu vo Večeradle v Jeruzaleme. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.