KAIROS 123 – Ježiš vystúpil do neba

Druhým tajomstvom slávnostného ruženca je Ježišovo nanebovstúpenie. Cieľom Božieho Syna a aj nášho života je nebo. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.