KAIROS 117 – Ježiš v Getsemanskej záhrade

Prvým tajomstvom bolestného ruženca je Ježišova modlitba v Getsemanskej záhrade. Ježiš v nej prosí, aby ho minul kalich utrpenia, ale zároveň v dôvere Otcovi vyznáva, že prijíma jeho vôľu. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.