KAIROS 116 – Ježiš ustanovil Eucharistiu

Záverečným piatym tajomstvom ruženca svetla je ustanovenie Eucharistie. Boží Syn pri poslednej večeri vo Večeradle ustanovil Oltárnu Sviatosť. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.