KAIROS 114 – Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie

Tretím tajomstvom je ohlasovanie Božieho kráľovstva a výzva na pokánie. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo celej činnosti Ježiša Krista v jeho slovách a skutkoch, lebo nimi sprítomňoval Božie kráľostvo. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.