KAIROS 097 – Poznačujem ťa znakom kríža

Pri vysluhovaní sviatosti krstu kňaz dá znak kríža na čelo dieťaťa a vyzve rodičov a krstných rodičov, aby aj oni dali dieťaťu krížik. V tejto časti sa dozviete, aký má význam tento úkon. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.