KAIROS 094 – Príbytok vrabca a hniezdo lastovičky

Letné mesiace sú časom aj návštev pútnických miest. Ponúkam Vám zamyslenie nad žalmom 84, ktorý je pútnickým žalmom. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.