KAIROS 089 – Zhromaždenie apoštolov v Jeruzaleme

V 15. kapitole Skutkov apoštolov je opísané zhromaždenie apoštolov, ktoré rieši vstup pohanov do kresťanstva. V tejto časti sa dozviete, aké je posolstvo tejto novozákonnej udalosti. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.