KAIROS 077 – Ustanovenie Eucharistie a Jánovo ticho

Pri poslednej večeri Ježiš ustanovil Eucharistiu. Je zvláštnosťou, že evanjelista Ján neuvádza Ježišove slová premenenia, ale má tzv. Ježišovu eucharistickú reč v 6. kapitole. V tejto časti vysvetľujem, ako správne chápať slová, ktoré Ježiš vyriekol pri poslednej večeri nad chlebom a vínom. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.