KAIROS 070 – Aby sa čítanie Svätého písma stalo modlitbou

Modliť sa Božím slovom znamená nadviazať každodenný dialóg s Bohom prostredníctvom Svätého písma. V tejto časti ponúkam niektoré návrhy, aby naše stretnutie s Božím slovom nebolo len „prečítanie“, ale skutočne stretnutie so živým Pánom. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.