KAIROS 066 – Podriadenosť ženy a láska muža v manželstve podľa apoštola Pavla

Napomenutie apoštola Pavla v Liste Efezanom 5, 22, aby žena bola podriadená mužovi, môže v dnešnej dobe vyvolávať odpor a pohoršenie. V tejto časti vysvetľujem, ako správne rozumieť celý úryvok o podriadenosti ženy a láske muža. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.