KAIROS 064 – Skryté roky apoštola Pavla

Apoštol Pavol vo svojom liste Galaťanom uvádza, že po povolaní za apoštola šiel z Damasku do Arábie (porov. Gal 1,18). V tejto časti sa zamýšľam, čím bol naplnený Pavlov pobyt v tejto pustej časti. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.