KAIROS 061 – Hermeneutický kruh a svet biblického autora

Biblický text je istým spôsobom uväznený v čase, priestore a kultúre, v ktorej vznikol. Biblická hermeneutika ponúka zásady, ktoré je potrebné zachovávať pri správnom pochopení posolstva. Prvým je svet biblického autora. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.