KAIROS 056 – Svätý Jozef – patrón dobrej smrti

Prežívame novembrový čas, keď si spomíname na našich zosnulých príbuzných a zároveň sa blíži záver Roku sv. Jozefa. Preto v tejto časti vysvetľujem, prečo práve svätý Jozef je patrónom dobrej smrti. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.