KAIROS 052 – Ôsmy žalm je nádhernou oslavou Stvoriteľa

8. žalm ako refrén v úvode a v závere zdôrazňuje: „Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.“ Ž 8 pozýva človeka chváliť majestát ale aj pokoru Stvoriteľa. Opäť Vám ponúkam vysvetlenie niektorých veršov. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.