KAIROS 051 – Prvý žalm je bránou do celej Knihy žalmov

Ž1 má osobitné postavenie. Stojí na začiatku starozákonnej Knihy žalmov. Uvádza čitateľa do atmosféry všetkých žalmov. V tejto časti vysvetľujem jednotlivé verše tohto žalmu ako aj celkový jeho význam. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.