KAIROS 040 – Biblická Marta je pokornou učeníčkou Krista

Postava Marty z Betánie, sestry, Márie a Lazára, sa spomína v Novom zákone iba trikrát. Pre mnohých je známa jej ponosa na sestru Máriu, ktorá ju nechala samotnú obsluhovať. V tejto časti ponúkam bližší pohľad na všetky tri miesta, v ktorých sa Marta uvádza. Prajem Vám príjemné počúvanie.

5/5 - (13 votes)