KAIROS 034 – Kňazstvo Ježiša Krista

V Starom zákone bol kňazský úrad určený výlučne pre mužských potomkov z kmeňa Lévi. Pán Ježiš v ľudskej prirodzenosti patril do kmeňa Júda, kde patril aj kráľ Dávid. A predsa ho voláme, že je večným a najvyšším kňazom. V ďalšej časti podcastu si vypočujete, akým spôsobom sa uskutočňuje Ježišovo kňazstvo. Prajem Vám príjemné počúvanie.

4.3/5 - (10 votes)