KAIROS 019 – Rozruch pri sčítaní obyvateľstva ohľadom vyznania viery

kairos episode 19 wide

V týchto dňoch prebieha v našej krajine sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Rozruch vyvolala iniciatíva, ktorá vyzýva veriacich, aby sa nepriznali ku konkrétnej cirkvi, ale aby uviedli, že sú “bez vyznania”. V tejto časti sa zamýšľam nad tým, čo je cieľom takejto kampane, a ako máme ako veriaci na ňu zareagovať. Prajem príjemné počúvanie.