KAIROS 001 – „Prečo čítať Skutky apoštolov“

kairos episode 01 wide

Milí bratia a sestry, milí priatelia,

v týchto dňoch spúšťam podcast, v ktorom budem raz týždenne ponúkať zamyslenia na témy Svätého písma, tajomstiev viery a Cirkvi. Podcast som pomenoval „Kairos“. Ide o známy evanjeliový výraz, ktorý pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „plnosť času“, resp. „pravý čas.“   

Inšpiráciou mi je svätý apoštol Pavol, ktorý vo svojej dobe ohlasoval Kristovo evanjelium jemu dostupnými prostriedkami. Pavol sa stal nádobou pre Krista, aby priniesol jeho evanjelium. Podobne nech aj tieto nové formy sú nádobou, v ktorej budeme prinášať radostné posolstvo tomuto svetu. Verím, že sa viacerí stanete pravidelnými „odberateľmi“ týchto zamyslení.

spotify podcast badge blk grn 165x40 1
SK Apple Podcasts Listen Badge RGB
SK Google Podcasts Badge