Jonáš – 21. príbeh nášho biblického rodostromu

Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy.

Dnes Vám ponúkame dvadsiaty prvý príbeh. Je to príbeh proroka Jonáša, ktorý najskôr odmietol počúvnuť Pána Boha, utekal pred ním, ale potom splnil Božie poslanie. Tu je prepis kázne, ktorá zaznela na sv. omši za účasti detí v piatok 1. apríla. V závere nájdete aj úlohu pre deti. Vyplnenú úlohu prineste na detskú sv. omšu. Vylosované deti dostanú drobnú odmenu.

Tu je prepis nahrávky

21.Jonas_

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.