Jasličková pobožnosť v našej bazilike

Po odmlke z dôvodu pandémie Vás chceme pozvať na tohtoročnú jasličková pobožnosť, ktorá sa uskutoční v našej bazilike na slávnosť Božieho narodenia 25.12. o 14:30 hod. (pozor, je zmena v čase, pôvodne bolo ohlásená na 15:00). Je pripravený nádherný program. Pozývame deti, rodičov a starých rodičov našej farnosti na túto pobožnosť. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.