2. etapa pastoračného projektu – PRVENSTVO BOŽIEHO SLOVA

V rámci druhej etapy diecézneho pastoračného projektu ponúkame množstvo nových aktivít, ktoré môžete podľa zváženia použiť v jednotlivých farnostiach. Všetky podklady si môžete stiahnuť na tejto stránke dole:

1. Intronizácia Svätého písma v rodine 

Pripravili sme texty, ktoré môžete použiť v rodinách pri intronizácii Svätého písma.

Text tejto domácej pobožnosti si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: INTRONIZÁCIA SVÄTÉHO PÍSMA V RODINÁCH.

2. Pôstna aktivita pre deti

V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom sme pre obdobie pôstu a Veľkej noci pripravili materiály, kde bude možné aktívne a kreatívne zapojiť všetky deti.

3. Pôstna aktivita pre mládež, alebo farnosť – DUCHOVNÁ TURISTIKA CEZ VRCHY SVÄTÉHO PÍSMA

Najdôležitejšie udalosti Svätého písma sa odohrávajú na štítoch, vrchoch a pohoriach. Aktivita obsahuje kreatívnu krabičku veľkosti A5, v ktorej nájdete sprievodné slovo a 33 obojstranných kartičiek (taktiež A5) na tvrdom papieri, ktoré obsahujú názov vrchu, text Svätého písma, biblicko-duchovné zamyslenie a otázky, ktoré majú človeka povzbudiť k rozjímaniu nad textami Svätého písma. Aktivita je vhodná pre jednotlivcov (mládež, rodiny, dospelí), ale aj ako pastoračná pomôcka pre celú farnosť. Nechajte sa vtiahnuť skrze Božie Slovo do Jeho prítomnosti. Aktivitu si môžu do farností objednať kňazi prostredníctvom inštrukcií zaslaných z Biskupského úradu.

4. Živé slovo (košík s citátmi z Božieho slova)

Pozývame kňazov, aby k obrazu emauzských učeníkov vo svojich kostoloch umiestnili košík s citátmi z Božieho Slova. Stačí ich vytlačiť, nastrihať a poskladať. Citáty sú vybrané hlavne z liturgických čítaní na najbližšie obdobie. Cieľom je, aby si veriaci prichádzali pre Slovo k Ježišovi a žili s Ním v každodennosti. 

Citáty z Božieho slová je možné nájsť na nasledujúcom odkaze: CITÁTY Z BOŽIEHO SLOVA.

5. List so šifrou na prácu so Svätým písmom pre dospelých

Táto aktivita nabáda veriacich stráviť čas s Božím Slovom. Na základe pokynov uvedených v liste môže každý objaviť, ako sa Sväté písmo premieta do života Cirkvi. Listy je potrebné vytlačiť (vo vami odhadovanom počte) a umiestniť pri východoch z kostola. Navrhujeme tieto tri nedele: 21. januára – 1. list so šifrou, 18. februára – 2. list so šifrou, 17. marca – 3. list so šifrou. 

List so šifrou na prácu so Svätým písmom je možné stiahnuť na nasledujúcich odkazoch:

  1. LIST SO ŠIFROU (21. január 2024)
  2. LIST SO ŠIFROU (18. február 2024)
  3. LIST SO ŠIFROU (17. marec 2024)

6. Biblia za rok

Na Nedeľu Božieho slova (21. januára 2024) môžete ponúknuť veriacim „VÝZVU“: „Prečítajme za rok celé Sväté písmo.“

ONLINE PLÁN ČÍTANIA SV. PÍSMA NÁJDETE PO KLIKNUTÍ NA TENTO TEXT.

PLÁN ČÍTANIA SV. PÍSMA V TABUĽKE PRE TLAČ NÁJDETE PO KLIKNUTÍ NA TENTO TEXT.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.