Dokončili sme obnovu farského dvora

Podarilo sa nám obnoviť farský dvor, ako sa môžete presvedčiť v obrazovej galérii. V budúcnosti ho chceme využívať aj pri rôznych farských stretnutiach. Všetkým veriacim ďakujeme za finančnú podporu a milodary. V tejto 2. etape objednané práce vykonali Technické služby, s.r.o. Kežmarok, registrovaný sociálny podnik a Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Bola položená dlažba v ďalšej časti dvora. Ďalej bol vyspádovaný terén kvôli odvádzaniu dažďovej vody. Pripravil sa aj pekný kvetinový záhon pri múre.

V obrazovej galérii si môžete pozrieť priebeh prác ako aj terajšiu podobu farského dvora …

1/5 - (1 vote)