Deti, prihláste sa do misijného zrnka

Je to názov pre modlitbovú skupinu detí.

Deti sa modlia za misionárov, tzn. za ľudí, ktorí ohlasujú Pána Ježiša v rôznych krajinách sveta.

Toto modlitbové spoločenstvo:

• stretáva sa raz za 2 týždne;

• má najmenej 2 a najviac 12 členov.

• tvoria ho deti, ktoré sa modlia ruženec za pápeža, za misie a za misionárov celého sveta; 

Aký je záväzok členov Misijného zrnka?

• Denne sa modliť jeden Zdravas.

• Raz za 2 týždne sa modliť ruženec na Misijnom zrnku.

• Raz mesačne prispieť na misie jednou mincou.

Deti, ktoré budete mať záujem sa zapojiť, tak na záver detskej sv. omše v piatok 22.4. sa dozviete ďalšie informácie. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.