Deti, poďte s nami po stopách apoštola Pavla

Pozývame všetky deti našej farnosti na sv. omše za účasti detí, ktoré sa slávia každý piatok o 16:30 hod. v bazilike. Od piatku 8. septembra si budeme s deťmi rozprávať  životný príbeh apoštola Pavla. Na deti čaká prekvapenie, keď na detskú sv. omšu vždy príde niektorý z priateľov apoštola Pavla. Deti dostanú na záver sv. omše biblickú postavu. Na tieto sv. omše pozývame zvlášť tie deti, ktoré v tomto školskom roku pristúpia k 1. sv. prijímaniu a samozrejme ich rodičov, súrodencov a starých rodičov.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.