Dekanátne stretnutie mládeže 2023

„RADUJTE SA V NÁDEJI“ (porov. Rim 12,12) – Nedeľa Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme je Svetovým dňom mládeže. V našej Spišskej diecéze sme ho slávili na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023. Na výzvu spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského sa mladí Spišskej diecézy zišli na viacerých miestach po celej diecéze. Jedným z miesto, kde sa toto stretnutie uskutočnilo bola aj naša Bazilika Sv. kríža.

Pán Boh zaplať všetkým mladým, ktorí prišli i všetkým, ktorí pomáhali, aby sa táto akcia mohla uskutočniť. Ďakujeme.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.