Daniel – 22. príbeh nášho biblického rodostromu

Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy.

Dnes Vám ponúkame dvadsiaty druhý príbeh. Je to príbeh proroka Daniela, ktorý bol falošne obvinený, ale napriek tomu sa Pána Bohu nezriekol. Tu je prepis kázne, ktorá zaznela na sv. omši za účasti detí v piatok 22. apríla. V závere nájdete aj úlohu pre deti. Vyplnenú úlohu prineste na detskú sv. omšu. Vylosované deti dostanú drobnú odmenu.

22.-Daniel

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.