Celodiecézna adorácia

Pastoračný plán v našej Spišskej diecéze s názvom „Ježišova cesta do Emauz“ prechádza do druhej etapy. Preto vás srdečne pozývame na celodiecéznu adoráciu, ktorá sa v našom dekanáte uskutoční o 17:00 hod. v ĽUBICI (v kostole Ducha Svätého), LENDAKU a SPIŠSKEJ BELEJ. Pripojme sa ako diecézna rodina k spoločnej modlitbe.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.