Pastoračný projekt diecézy – Ježišova cesta a emauzskí učeníci

PASTORAČNÝ PROJEKT DIECÉZY

Drahí bratia a sestry, v našej Spišskej diecéze začneme nový pastoračný projekt. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz a bude mať tri etapy.
Prvá začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12.2023 o 17.00 hod. vo vybraných mestách (Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo) našej diecézy. Budeme sa sústrediť na počúvanie a prijatie
ľudí okolo nás. Symbolom tejto cesty bude svieca.

Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo. V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom
tejto etapy bude kríž.

Vytvorili sme sprievodné materiály a aktivity pre deti, mladých, dospelých aj rodiny, ktoré od 1. adventnej nedele budú postupne pribúdať na web stránke Spišskej diecézy – www.kapitula.sk. Obnovme spoločne našu vieru. Váš biskup František.

Celú rekolekčnú prednášku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze – Ježišova cesta do Emauz (Rekolekčný príhovor diecézneho biskupa).

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.