Babka, dedko, podarujte Vášmu vnúčaťu knižku!

V našej farnosti Kežmarok je veľmi pekný zvyk. Deťom, ktoré idú na 1. sv. prijímanie, ich starí rodičia dajú ako darček modlitebnú knižku. Povzbudzujeme Vás, starí rodičia, zachovajte si aj naďalej túto chvályhodnú tradíciu. Nech je to pre Vás zároveň možnosť naučiť Vaše vnúčatá, aby sa orientovali v modlitebnej knižke. Ukážte im, ako sa hľadajú piesne, kde nájdu spovedné zrkadlo pri príprave na sv. spoveď, ukážte im a naučte ich modlitby a pobožnosti. Vaše vnúčatá vyrastú. Po celý život im zostane viditeľný znak Vašej lásky a zbožnosti a vďačná spomienka na Vás. Milí rodičia, pri príprave slávnosti 1. sv. prijímania, nežiadajte starých rodičov o hmotné dary. Povzbuďte ich však k tomuto malému, ale veľmi milému darčeku pre Vaše prvoprijímajúce dieťa.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.