Vysielačka koledníkov Dobrej noviny

V sobotu 9. decembra sa uskutočnilo v Bazilike Svätého Kríža vysielanie koledníkov Dobrej noviny. Svätú omšu celebroval a požehnanie koledníkom udelil spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. V závere svätej omše s vinšovaním vystúpili koledníci z Vlkoviec (filiálka farnosti Tvarožná). V tomto roku vyzbierané peniaze pôjdu na projekty v Južnom Sudáne. Tieto deti z malého […]

Pokračovať v čítaní

Adventný veniec na podporu miništrantov

Opäť aj tento rok sme za pomoci nášho p. kaplána Andreja a ochotných ľudí pripravili pre Vás adventné vence, ktoré ste si mohli zakúpiť. Tieto adventné vence boli výnimočné, lebo išlo o vence, ktoré pomáhali. Ich zakúpením ste mohli podporiť aktivity pre našich miništrantov. Aj vďaka Vám tak môžeme posunúť duchovnú starostlivosť o miništrantov zasa o […]

Pokračovať v čítaní

Aj tento rok máme rorátne sv. omše pre deti

Od zajtra 4. decembra 2023 začneme v našej farnosti opäť osobitné rorátne sv. omše pre deti. Budú sa sláviť v pondelok, stredu a piatok o 16:30 hod. v bazilike. Deti, nezabudnite si priniesť elektrické lampášiky. Ale nebojte sa, vždy vám ich aj požičiame. Každú sv. omšu začneme spoločným sprievodom cez kostol. Na sv. omšiach budeme […]

Pokračovať v čítaní

Požehnanie matiek pred pôrodom

Tie matky, ktoré sú v požehnanom stave a chcú prosiť o zdravie a pokojný pôrod pre svoje očakávané dieťa, pozývame na požehnanie matiek v piatok 8. decembra hneď po skončení sv. omše v bazilike, ktorá sa začína o 18:00 hod., tzn. približne o 18:50 hod. Pozývame matky z našej farnosti ale aj z blízkeho okolia.

Pokračovať v čítaní

Ekumenické stretnutie pri adventnom venci

Dnes 3. decembra 2023 sa uskutočnilo Ekumenické stretnutie pri adventnom venci v parku pred Mestskou knižnicou v Kežmarku. Stretnutie bolo sprevádzané modlitbou Rímskokatolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi. Počas tohto stretnutia bola primátorom mesta Kežmarok zažatá aj prvá adventná svieca. Prežime tohtoročné adventné obdobie v pokoji a v príprave na príchod Ježiša Krista.

Pokračovať v čítaní

Vysielanie koledníkov Dobrej noviny

V sobotu 9. decembra sa v našej farnosti uskutoční Vysielačka pri ktorej otec biskup vysiela a požehnáva koledníkov Dobrej noviny. Samotný program začína sv. omšou o 10:00 hod. v Bazilike Sv. kríža. (príchod do baziliky bude od 9:30 hod.) Na sv. omšu je potrebné si vyrobiť HVIEZDIČKU na čelo a vziať si ju už na […]

Pokračovať v čítaní

Rorátne sväté omše v Kežmarku

Od 4. decembra do 15. decembra budú v bazilike vo všedné dni (pondelok – piatok) ráno o 6:00 hod. rorátne sv. omše. Budú to sv. omše ku cti Panny Márie (ak to liturgický kalendár umožní) iba pri svetle zažatých sviec. Na tieto sv. omše si môžete priniesť lampáše so zažatými sviecami. Povzbudzujeme vás, aby ste […]

Pokračovať v čítaní

Ponúkame Vám domácu liturgiu pri adventnom venci

Biskupský úrad Spišskej diecézy na začiatok nového liturgického roka pripravil Liturgiu domácej cirkvi ku jednotlivým sviecam adventného venca zakončená piatou sviecou, zapálenou na sviatok Svätej rodiny. Pošlite ju aj Vašej rodine, známym a priateľom. Modlite sa ju v domácnostiach. Prežime Advent v radosti a pokoji, ale aj v stíšení a pokání. Pridajme sa k putujúcemu diecéznemu spoločenstvu a obnovme tak svoju […]

Pokračovať v čítaní

Dekanátne stretnutie mládeže 2023

„RADUJTE SA V NÁDEJI“ (porov. Rim 12,12) – Nedeľa Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme je Svetovým dňom mládeže. V našej Spišskej diecéze sme ho slávili na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023. Na výzvu spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského sa mladí Spišskej diecézy zišli na viacerých miestach po celej diecéze. […]

Pokračovať v čítaní

Katechéza o symbolike adventného venca

Milovaní bratia a sestry, ponúkame vám krátku katechézu o symbolike adventného venca. Niekedy sa môže stať, že nám ho nahrádzajú už rôzne pestrofarebné a príliš prezdobené adventné vence, alebo mohli by sme povedať, že vence so štyrmi sviečkami a s vianočnou výzdobou. Adventný veniec je vždy okrúhly – lebo kruh nemá začiatok ani koniec, a […]

Pokračovať v čítaní