Modlitba s evanjeliom – 28. cezročná nedeľa (15.10.)

Farnosti Kežmarok a Saletíni na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici Vám pred každou nedeľou ponúkajú modlitbu inšpirovanú nedeľným evanjeliom. Môže byť modlitbou, ktorú sa pomodlíme v nedeľu ako jednotlivci, alebo v našich rodinách a spoločenstvách. Môžete ju šíriť prostredníctvom sociálnych sietí aj ostatným… Ďakujeme.

Pokračovať v čítaní

BSMN 42 – 28. cezročná nedeľa (15.10.)

V tejto časti môjho podcastu „Božie Slovo medzi nami“ (BSMN) Vám ponúkam zamyslenie nad evanjeliom z Mt 22,1-14. Potrebujeme byť pripravení, lebo pozvanie na svadbu môže prísť kedykoľvek.. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Milión detí sa modlí ruženec

Pozývame všetky deti našej farnosti  pripojiť sa k celosvetovej modlitbovej kampani: „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa uskutoční v stredu 18. októbra pred večernou sv. omšou v bazilike od 17:00 hod.  Modlitbou sv. ruženca, ktorú budú viesť deti, budeme  vyprosovať pokoj a jednotu na celom svete. Spoločná modlitba má veľkú silu, zvlášť modlitba detí. Nech je pre […]

Pokračovať v čítaní

Pozývame Vás na podujatia „ZEM (ZAS)ĽÚBENÁ“

Tri kresťanské cirkvi v Kežmarku – Rímskokatolícka cirkev, Gréckokatolícka cirkev a Evanjelická cirkev pripravili v spolupráci s mesto Kežmarok sériu ekumenických podujatí, v ktorých sa zamerajú na históriu, kultúru a odkaz Židov pod Tatrami. Do pozornosti dávame najbližší termín podujatia v utorok 17. októbra o 18:00 v kine Iskra. Hosť – rehoľná sestra Veronika Barátová z  z Komunity blahoslavenstiev v Okoličnom, […]

Pokračovať v čítaní

Modlime sa za pokoj v Svätej zemi!

Milí bratia a sestry, drahí moji farníci, v týchto hodinách s chvením a obavy sledujeme násilie, ktoré sa rozpútalo v Svätej zemi. Je to krajina, v ktorej sa zrodila Biblia. Je to zem, po ktorej kráčal Ježiš Kristus. Preto všetkých veriacich povzbudzujem, aby do nedele 15. októbra sme každú modlitbu „Anjel Pána“ obetovali za krajinu, […]

Pokračovať v čítaní

Modlime sa v našich domácnostiach k Matke Cirkvi

Ponúkame Vám obraz Matky Cirkvi spolu s  pobožnosťou, ktorú pripravili Pápežské misijné diela na Slovensku. V máji 1981 bol spáchaný atentát na vtedajšieho pápeža, dnes už svätého Jána Pavla II., ktorý vďaka Božej ochrane a orodovaniu Božej Matky prežil.  Ako poďakovanie za zázračnú ochranu pápež Ján Pavol II. dal v decembri 1981 umiestniť mozaiku Matky Cirkvi na múr […]

Pokračovať v čítaní

Modlitba s evanjeliom – 27. cezročná nedeľa (8.10.)

Farnosti Kežmarok a Saletíni na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici Vám pred každou nedeľou ponúkajú modlitbu inšpirovanú nedeľným evanjeliom. Môže byť modlitbou, ktorú sa pomodlíme v nedeľu ako jednotlivci, alebo v našich rodinách a spoločenstvách. Môžete ju šíriť prostredníctvom sociálnych sietí aj ostatným… Ďakujeme.

Pokračovať v čítaní