Pripravujeme vianočné darčeky pre ľudí v Domove dôchodcov

Opäť aj tento rok chceme aj vo Vašom mene pripraviť vianočné darčeky seniorom, ktorí bývajú v Domove dôchodcov, kde počas roka chodíme slúžiť sv. omše. Žije v ňom približne 95 klientov a pracuje 80 zamestnancov. Pôjde o praktické balíčky, v ktoých budú pre každého drobné hygienické potreby. Ak sa chcete zapojiť, ponúkame Vám možnosť prispieť […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 110 – Predstavenie Ježiša v chráme

Štvrtým tajomstvom radostného ruženca je predstavenie dieťaťa Ježiša v jeruzalemskom chráme. Udalosť uvádza iba evanjelista Lukáš v 2. kapitole. V tejto časti Vám ponúkam impulzy pre duchovný život na základe tohto štvrtého tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Pokračovať v čítaní

Máme rorátne sv. omše pre deti

V našej farnosti opäť prebiehajú osobitné rorátne sv. omše pre deti. Slávia sa každý pracovný deň (pondelok-piatok) o 16:30 hod. v bazilike. Detí sprevádza svätý dedko Joachim, ktorý bol dedkom Pána Ježiša. Rozpráva deťom biblické príbehy zo Starého zákona. Každú sv. omšu začíname spoločným sprievodom s lampášikmi cez kostol. Pozývme nielen deti, ale aj rodičov, starých rodičov a […]

Pokračovať v čítaní

RTVS nahrávala adventnú reláciu s deťmi našej farnosti

Pod záštitou farnosti Kežmarok a našej milej p.učiteľky Serafky z rehole sestier Satmárok piekli a tvorili deti z Materskej školy sv. Kríža rôzne sladké dobroty do relácie ORIENTÁCIE pre RTVS. Vysielať sa bude táto relácia ORIENTÁCIE na Dvojke v nedeľu 4.12. o 13:50 a v repríze v pondelok 5.12. o 9:35.  Srdečne Vás pozývame k jej […]

Pokračovať v čítaní

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade pozýva ôsmakov a deviatakov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 16.12. od 9:00 do 13:00 hod. v budove školy. Gymnázium vo svojom vzdelávacom programe posilňuje výučbu cudzích jazykov, prírodovedných predmetov a informatriky. Navyše ponúka bezpečné prostredie s dôrazom na osobnostný a duchovný rast svojich žiakov. 

Pokračovať v čítaní

Ekumenické stretnutie pri adventnom venci

Na 1. adventnú nedeľu 27.11. sa o 15:00 hod. uskutoční Ekumenické stretnutie pri adventnom venci v parku pred Mestskou knižnicou. Stretnutie bude spojené so zažatím 1. adventnej sviece. Srdečne Vás pozývame.  

Pokračovať v čítaní
1 2 3 67