2% z dane

Milí veriaci, aj tento rok máme možnosť zo svojej už zaplatenej dane venovať 2% jednotlivým neziskovým organizáciám. Medzi nimi sú aj organizácie Katolíckej cirkvi. Nebuďme ľahostajní k tomu, že sami môžeme rozhodnúť o osude našich peňazí. Podporme týmto aj naše katolícke organizácie.

Zvlášť Vás povzbudzujeme, aby ste podporili naše dve kežmarské organizácie: Združenie Baziliky sv. Kríža a Združenie DOMOV Kežmarok.

TLAČIVÁ